Tradcom ofereix serveis de traducció directa de l'anglès i el francès al català o castellà, entre d'altres serveis lingüístics.

 

Quina traducció o servei necessiteu per al vostre projecte? Si no ho teniu clar, consulteu-nos.

 

Traducció general

Traduïm textos de caràcter divulgatiu adreçats a un lector no especialitzat (fullets turístics, articles de premsa divulgatius, textos promocionals...).

Traducció especialitzada

Traduïm textos adreçats a especialistes redactats segons les convencions i la terminologia pròpia de cada gènere textual.

 

Traduccions tècniques

(manuals, normes...)

 

Traduccions jurídiques

(contractes, certificats, testaments, textos judicials...)

 

Traduccions econòmiques

(informes, pressupostos, auditories...)

 

Traducció jurada

Els traductors jurats certifiquem amb la nostra firma i segell que la traducció és completa i fidel al document original. Les traduccions jurades tenen caràcter oficial. Són habituals en l'àmbit administratiu i processal, però també en l'àmbit jurídic privat (contractes, certificats, informes, escriptures públiques, actes notarials, certificats de  naixement...).

Traducció resumida per a l'empresa

Traduïm el contingut essencial de documentació empresarial per a ús bàsicament intern (correus electrònics, correspondència, ofertes...).

Revisió de traduccions

D'una banda, comprovem que el contingut del text original s'ha traslladat adequadament al text traduït i compleix la finalitat prevista. De l'altra, verifiquem la correcció ortogràfica, ortotipogràfica, morfosintàctica i estilística del text final.

Correcció de textos

(català i castellà)

Comprovem que el text és correcte en tots els sentits: correcció ortogràfica, ortotipogràfica, morfosintàctica i estilística.

Tradcom Linguistic Services

T. (+34) 649 334 503

Design web by badabadoc.cat